WIRED را برای 10 کتابی که باید زمستان امسال بخوانید انتخاب کنید


سلام ، شما رسیده اید زمستان نارضایتی ما یا خوب ، زمستانی که ما در آن یک سالگرد محاصره Covid-19 را جشن می گیریم ، و در حالی که امید به واکسن های جدید را پیدا می کنیم ، هنوز هم باید زمان زیادی را در خانه بگذرانیم ، دور از خانواده و خانواده که قادر به بیرون رفتن نیستند. یکی به اون؟ این زمان مناسب برای رسیدن به مطالعه است. این چیه؟ آیا قبلاً از مخفیگاه کتاب قرنطینه عبور کرده اید؟ نترس ، حجم زیادی در این راه وجود دارد. در زیر همه موارد دلخواه ما را مشاهده خواهید کرد.


منبع: sadeh-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>