[ad_1]

سازنده Ubisoft انگشت خود را به دلایل اصلی بازی نشان می دهد ، اما دیگر نام بردن و شرمساری را متوقف می کند. زیرا او نیز باید شرمنده باشد.

[ad_2]

منبع: sadeh-news.ir