[ad_1]

“خیلی چیزها در جریان بود و با این حال آنها هیچ خبری نداشتند. همه چیز به خطر افتاد. ”

[ad_2]

منبع: sadeh-news.ir

ایندکسر