وقتی به حرکت پیستون وشاتون دقت کنیم،ملاحظه خوا‌هیم کردکه نیروی فشاری احتراق دوران قدرت،درامتدادمحوراستوانه سیلندربه سرپیستون واردمیشود.لذاپیستون تمایل داردکه درسیلندربه طورکاملا موازی بامحوراستوانه،به طرف زیر حرکت کند. در همین رخ رینگ با نیروی بیشتری به جداره سیلندر چسبیده و از خروج سوخت و هوای فشرده خودداری می کند. به جز به کار گیری از فرمول های تخمین زنی گپ حلقه می توان از جداول Clearance Ring Gap که توسط موسسه ها مختلف ارائه می شود نیز به کارگیری نمایید. کشور‌ایران در بازی اولیه خود در این مرحله غافلگیر شد و برابر مجموعه ملی عمان که هدایتش را والدیر ویرا مربی مشهور برزیلی که حساس جمهوری اسلامی ایران به استکان جهانی صعود کرده بود، بر عهده داشت، 4-2 بازنده شد. شایان ذکر می باشد که چنانچه، پیستون و سیلندر نسبت به هم خلاصی نداشته باشند و یا این که به عبارتی دیگر، اصطکاک میان سیلندر و پیستون بیش از حد باشد؛ عملا حرکت رفت و برگشتی به سختی انجام شده و سبب به زخم های جدی به سیلندر و محاسبه کورس پیستون پیستون خواهد شد. همین قطعه که انگشتی هم نامیده می‌شود میلهای توخالی است که برای برقراری ارتباط پیستون دارای شاتون به فعالیت میرود. کوتاهتر شدن شاتون تغییراتی در طراحی دامنه پیستون ایجاد میکند. همین لکه های در نصیب زیرین پیستون بازدید می شوند و ناشی از رسوب کربن و دوده ای است که در اثر سوختن مخلوط روغن و سوخت به نصیب پائینی پیستون چسبیده اند و برهان آن نیز گرم شدن بیش از ترازو تاج پیستون هست . شما براساس خیلی قابلیت ها و فیلترها بایستی ورود می کردید به همین دو مجموعه و معبود همین لطف و عنایت را کرد، مهم کارایی خودم و ولی لطف پروردگار و دعای نه خدابیامرز پدر و مادرم و همت خودم و یک سری اقبال که من بسیار اعتقادی ندارم، من می گویم شانس را کلیدی سعی وپشتکار شما می توانی بدست بیاوری و از موقعیت هایت می توانی اقبال های جدیدی به جهت خودت بسازی. قطعه هیتر المنت دستگاه از دو دیسک فلزی و دو کنتاکتر تشکیل شده است. وقتی که موتور دستگاه بیش از حد داغ میشود و یا این که این که از موتور یخچال جریان برق زیادی عبور میکند، این قطعه مانع عبور جریان الکتریسیته و یا انقطاع شدن جریان میشود. چون این قطعه با اساس کمپرسور به صورت سری بسته میگردد در نتیجه زمانی که حرارت موتور در یخچال فریزر افزایش مییابد، طول ورقه بی متال در آن افزایش مییابد و این افزایش طول باعث قطع شدن رابطه موتور و رله و جریان الکتریسیته در مدار دستگاه میشود. چنانچه این برفکها روی لولهها باقی بماند در سرانجام سرمای کمتری به کابین یخچال فریزر ارسال می‌شود و در همین شکل مراحل سرمایش دستگاه حیاتی مشکل روبرو می گردد و فضای داخلی یخچال فریزر به دمایی که می بایست نخواهد رسید. فعالیت با همین قطعه کنترل و مدیر مقدار گازی مبرد می باشد که می بایست به درون کندانسور بوسیله کمپرسور سردخانه سوق دهی شود. هنگامی که عضو غذای گرمی را در داخل فریزر قرار می دهد و یا این که درب آن را باز و بسته میکنید، دمای باطن یخچال فریزر از موقعیت تعادل بیرون می شود و می بایست کمپرسور وارد فعالیت شود و مجدد دمای یخچال را به حد مطلوب برساند. در واقع لوله مویین به عبارتی شیر انبساط است که در بین قطعه کندانسور و اپراتور در یخچالها قرار گرفته است. قطعه دیگری که در همگی یخچالهای موجود در بازار وجود داراست و زمان عیبیابی حتماً می بایست به آن دقت خاصی داشته باشید، قطعه رله آغاز است. تمامی یخچالها و فریزرها اساسی قطعهای به نام ترموستات هستند که امکان تنظیم دما را دارد. از روش معاینه، پیستونهای كاركرده و كهنه می اقتدار داده ها ارزشمندی را از موقعیت كاركرد موتور كسب كرد و در اختیار مكانیك ها قرار اعطا کرد تا بهتر بتوانند به تعمیر و حفظ موتور بپردازند. همین بخش محل قرار دادن گژن پین است. در همین موقعیت تاج پیستون صدمه چشم هست و عامل آنهم وارد شدن ذرات خاك و شن و نظایر آن بداخل موتور می باشد كه بیت پیستون و سر سیلندر قرار گرفته و خرد شده می باشد . همین قطعه در یخچال در نزدیکی هیتر المنت دستگاه قرار دارد. در این صورت مجدد ترموستات وارد عمل میشود. در یخچالهایی که در آن‌ها از تکنولوژی ضد برفک تازه فراست استعمال شده است، برفک دستگاه در بخش اپراتور دستگاه ساخت میشود. وقتی که اپراتور در درحال حاضر سرد نمودن گاز است، بر روی لولههای آن به شکل مداوم برفک ایجاد میشود. در اصل فعالیت آب کردن همین برفکها بر عهده هیتر المنت است. همین سیم پیچ راهانداز در اصل وظیفه به فعالیت انداختن قلب یخچال یعنی کمپرسور را بر عهده دارد. بنابراین وظیفه اصلی دستگاه هیتر المنت آب کردن برفکهای یخچال فریزر است. نکتهای که در دوران عیبیابی یخچال فریزر حتماً می بایست مد حیث داشته باشید این می باشد که ظواهر هیتر المنت شبیه به ظاهر اپراتور میباشد بدین ترتیب هنگامی که در درحال حاضر پیدا کردن مشکل سردخانه می باشید دقت داشته باشید که همین دو قطعه را اصلی نیز خطا نگیرید. چنانچه شما این مقاله را تحسین می کنید، مایلید دیتاها بیشتری در مورد قیمت پیستون و شاتون پراید بدست آورید به تارنما ما مراجعه کنید.

ایندکسر