[ad_1]

قیام کاپیتول از طریق شبکه های اجتماعی برنامه ریزی شده بود – و هنوز هم در روز روشن در اینترنت برنامه ریزی می شود.

[ad_2]

منبع: sadeh-news.ir

ایندکسر