نکات برجسته CES 2021: 79 ابزارک و نگاه به آیندهنمایشگاه لوازم الکترونیکی مصرفی امسال مجازی بود و خدمه WIRED Gear تمام زوم ها را تماشا کردند تا این لیست نزدیک به 80 محصول ، روند ، بازتاب و عکس را به شما ارائه دهند.


منبع: sadeh-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>