نحوه محاسبه زاویه رشته های بادبادک در برابر بادکنک


چی؟ این دقیقاً شبیه نیروهای بالون است؟ خوب ، به نظر می رسد مشابه است ، اما یک تفاوت بزرگ وجود دارد. آن نیروی رو به بالا برای بالون وجود دارد و این فقط یک مقدار است. با افزایش سرعت باد تغییر نمی کند. برای بادبادک ، نیروی فشار به سمت بالا لیفت است و به سرعت باد بستگی دارد. بنابراین یکسان نیست. فقط به موردی که باد صفر است نگاه کنید. نیروی کشیدن صفر خواهد بود ، به این معنی که بالابر صفر است. بادبادک پرواز نخواهد کرد – فقط می افتد و غمگین است.

باز هم ، دو معادله نیرو دریافت کردم که می توانم از آنها برای از بین بردن مقدار ناشناخته T استفاده کنم. این عبارت زیر را برای زاویه بادبادک به من می دهد (θک) در واقع ، من شاخص k را روی دسته ای از چیزها قرار دادم تا ببینید که با مقادیر حباب متفاوت است. اوه ، هوا همچنان چگالی یکسانی برای هر دو جسم دارد.

تصویرگری: Rhett Allain

بسیار خوب ، من زاویه پرواز را برای بالون و بادبادک با سرعت های مختلف باد ترسیم می کنم. اما قبل از انجام این کار ، بیایید در مورد حداقل سرعت پرواز با این بادبادک فکر کنیم. برای بلند شدن از روی زمین ، نیروی بالابر باید حداقل برابر با وزن بادبادک باشد. سپس می توانم در مورد سرعت باد تصمیم بگیرم. هر چیزی پایین تر از آن و شما یک بادبادک پرنده نخواهید داشت.

تصویرگری: Rhett Allain


منبع: sadeh-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>