مفاهیم: ژنیکوماستی چیست؟

بعد از آن از جراحی ژنیکوماستی چه اقداماتی لازم است؟ سوال مهمی که در همین جا پرسیده می شود همین هست که آیا به جهت درمان ژنیکوماستی در این نوزادان باید اقدامی صورت بگیرید؟ از 8 بیماری که نیاز به حذف بافت باقی باقی‌مانده پس از لیپوساکشن داشت متوسط 20 گرم بافت بیرون شوید از این بیماران تعداد 6 بیمار در گرید IIb وتعداد 2 بیمار در گریدIII سیمون قرار داشتند در 7بیمار پس از لیپو ساکشن در لمس بافت غده ای لمس نشد و نیازی به برش جهت خارج کردن پیدا نکرد از همین بیماران تعداد 4 بیمار در گرید IIb وتعداد 3بیمار در گرید III سیمون قرار ژنیکوماستی تانر ۳ داشتند. در واقع ضخامت بیش از دو سانتی متر و بافت غددی ژنیکوماستی است. آقایان علاوه بر هورمون های جنسی مردانه که دارند تعداد محدودی هورمون زنانه نیز دارا‌هستند در صورتی که به هر علتی این تعادل به نیز بخورد ممکن میباشد بافت سینه آقایان مثل خانم ها بزرگ شود. در طبقه بندی که در زیر ارائه می شود، کاندیداهای فعالیت جراحی بر اساس مقدار و مختصات هیپرتروفی (بزرگ شدن) پستان و مقدار پتوز (افتادگی) جايگاه بندی می شوند. در برخی موارد، تبارک شدن سینه خویش به خویش بهبود می یابد ولی در صورت عدم بهبودی، به طور معمول انجام جراحی توصیه می شود. حتی پس از این که عمل برداشتن سینه مردان حساس نحوه لیپوساکشن اساسی موفقت انجام شد، مریض بایستی به جهت چک اپ دوباره به کلینیک زیبایی مراجعه کند. به کارگیری از این ترفند های خاص می تواند دست‌کم آسیب را وارد کند و نقص‌ را به طور تمام برطرف کند به طوری که اشخاص مراجعه کننده بعد از آن از چندین هفته می توانند ورزش های سبک را آغاز کند و بعد از آن از گذشت 2 الی 3 ماه به ورزش رشته ای و در بین المللی برگردند. روزگار و تاریخ همین مراجعه از حیث هر جراح متفاوت می باشد براین اساس مریض می بایست به جهت انتخاب تاریخ مراجعه اصلی جراح خویش مشورت کند. ژنیکوماستی که از لحاظ بالینی به مدت بیش از 12 ماه باقی باقی مانده باشد به طور تیپیک تماما برطرف نمی شود. در نظر داشته باشید که عدم معالجه همین بیماری ممکن می باشد آن را به بیماری بدخیم تبدیل کند.

حتما بخوانید:
حضور مورگان فریمن در فیلم "لوسی"