مشاوره مدیریت برند ( آموزش مدیریت برند و طراحی کمیپین برندینگ )

این شخص که به وی مشاور مارکتینگ هم گفته میشود، از شرایط بازار، ترندهای جدید، رقبا و گرایشات مصرف کننده به خوبی آگاه بوده و بنابر نیاز کارفرما یا آن برند و شرکت، ایشان را در زمینههای مختلف راهنمایی کرده و مشاورههای گوناگونی ارائه میدهد. با توجه به این نکته که بازاریابی یک امر تجربی است تنها با داشتن مدرک تحصیلی نمی توان به موفقیت شخص و ایده های او امیدوار بود. ـ روابط مطبوعاتی: برقراری روابط درون سازمانی و برون سازمانی برای گسترش آشنایی عموم با سازمان. وقتی یک شرکت به مشاوره بازاریابی به صورت برون سپاری نیاز دارد، اغلب اوقات بین مشاوران بازاریابی خارجی جستجو می نماید. و به بیانی بهتر، نیاز نباشد شما هزینه ای از بابت جلسه مشاوره خود پرداخت نمایید. پیدا کردن برنامهی روابط عمومی، به دقت عمل زیاد نیاز دارد. بنابراین بازارگذار باید در استفاده از این بازار، با هوشیاری و مساک عمل کند؛ تا اثر بخشی آن حفظ شود. مشاوره مدیریت بازاریابی تنها بخش عمدهای از فعالیتهای انجام شده برای بهکارگیری علم مدیریت بازاریابی در عمل را در بر نمیگیرد؛ بلکه مشاورین مدیریت بازاریابی علاوه بر آن، در مرکز میدان توسعه نظریهها، روشها و حرفه مدیریت بازاریابی قرار دارند .

مدیریت تمام برندهای متعلق به یک شرکت بسیار مهم است ، زیرا با ایجاد ارزش برای برند Brand Equity بر روی “حقوق صاحبان سهام ” در طی یک دوره تأثیر خواهید گذاشت. زمانی که شما می خواهید درباره رویکردهای بازاریابی کسب و کار خود تصمیم گیری کنید و به طور کلی مسیر بازاریابی و فروش خود را بهتر بشناسید، باید از یک مشاور بازاریابی حرفه ای کمک بگیرید. سطح اول : شرکت های نوپا، تازه تاسیس و استارتاپ ها که هنوز هیچ سیستم بازاریابی در طراحی نکرده اند می توانند برای طراحی و اجرای این سیستم از مشاور بازاریابی کمک بگیرند. یکی از مهمترین نکات طراحی یک کمپین تبلیغاتی و یا یک تبلیغ ساده، انتخاب صحیح رسانه است. فعالیت اصلی مدیریت بازاریابی تهیه سند مارکتینگ پلن Marketing Plan در حوزههای بازاریابی کالا و خدمات است. برای مشاوره مدیریت بازاریابی هیچ نمونه قبلی یا مشابهی وجود ندارد. طبعا هزینه مشاوره بازاریابی در این حالت نسبت به نوع قبلی بیشتر خواهد بود. آیا به قرارداد مشاوره بازاریابی و فروش بیمه تعلق می گیرد؟ یک مشاور بازاریابی یا مارکتینگ خوب کسی است قطعا به رشد کسب و کار شما کمک میکند، بیشتر از هر زمان وقتی که شما دچار چالش و رکود هستید، این مشاوران میتوانند کمک کننده باشند.

حتما بخوانید:
دانشمندان DNA گرگ بلند را توالی یابی کردند. با تشکر ، علم!

برای تشویق عمدهفروشان و خردهفروشان نیز میتوان از تخفیف حجمی( تخفیف متناسب با حجم خرید آنها)، پاداش، کالای مجانی بهصورت جایزه، تبلیغات مشترک، تابلوی مجانی و یا کمک برای درست کردن ویترین و غیره استفاده کرد. امروزه از طریق اقدامات روابط عمومی میتوان عادت مصرف مردم را تغییر داد؛ برای مثال در جامعهی ما که مصرف گوشت قرمز بیش از اندازه است و این مطلب علاوهبر آنکه ما را ناگزیر به واردات گوشت قرمز کند، اثرات نامطلوبی بر سلامتی افراد دارد، میتوانیم با بهرهگیری مطلوب از این ابزار، مردم را به سمت مصرف بیشتر غذاهای دریایی سوق دهیم؛ تا ضمن بهرهگیری از منابع غذایی متنوع دریایی که در اختیار داریم، به سلامتی افراد جامعه کمک کنیم. در آزمایش قبل از اجرای تبلیغات میتوانیم در یک مدت زمان مشخص، فیلم یا صدا و یا کاتالوگ تهیه شده را در معرض مخاطبین قرار دهیم. این روش، مخاطب را در معرض تبلیغات قرار داده و واکنشهای فیزیلوژیکی ویـ مثل ضربان قبل، فشارخون و غیرهـ را اندازهگیری میکنیم.

بـ اندازهگیری تاثیر تبلیغات بر فروش: اندازهگیری تاثیر تبلیغات بر فروش، کار دشواری است؛ زیرا فروش علاوه بر تبلیغات، تحتتاثیر عوامل متعددی مثل قابلیتدسترسی، قیمت و غیره میباشد. شاید بتوان گفت یکی از راههای موثر بهرهمندی از مشاوره بازاریابی است؛ استفاده از تجربه افرادی که در حوزه مارکتینگ و بازاریابی از اطلاعات کافی برخوردار هستند و قادر به ارایه مشاوره مطلوب و موثر به افراد کم تجربه هستند. یکی از راههای اندازهگیری بر فروش، مقایسهی حجم فروش در یک دورهی زمانی قبل از اجرای تبلیغات و یک دورهی زمانی پس از اجرای تبلیغات است. یکی دیگر از راهها، توجه به تغییر در میزان فروش است؛ مشروط بر آن که همزمان با برنامههای روابط عمومی، اقدام ترویجی دیگری نشده باشد. با این حال «مدیریت بازاریابی» ذاتا یک موضوع «کاربردی» است؛ همانطور که حقوق و پزشکی این چنین هستند. اگر مشاور بازاریابی شما تجربه کافی و مناسب در این زمینه نداشته باشد، نمی تواند راهکارهای عملی و منطقی متناسب با بودجه و امکانات سازمان ارائه دهد. تجربه کاری مشاور، در مورد جمعآوری اطلاعات، درک نگاه سازمان و محیط بازار ، و ایجاد ارتباط مناسب بین سوال و راهحل است.

حتما بخوانید:
اتلاف وقت را متوقف کنید و پاورپوینت و تحقیق را شروع کنید

اگر از نوشتن این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید اطلاعات بیشتری در مورد مشاور بازاریابی و برندینگ لطفا از صفحه ما بخواهید.