مسابقه ردیابی دیجیتال DC Mobاوباش طرفدار ترامپ که به کاپیتول ایالات متحده حمله کردند ، به طور زنده پخش شد. در حالی که سیستم عامل های شبکه های اجتماعی برای حذف محتوای خطرناک می جنگند ، چه اتفاقی برای همه این افراد خواهد افتاد؟


منبع: sadeh-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>