2. جذب بیشترین نیروی حاصل از انفجار (بدون این‌که نیروی همین انفجار از کنار پیستون گریز کند) و انتقال آن به شاطون و نهایتا به میل لنگ. مدیر محل کار مهندسی نیروگاه بندرعباس میگوید: در نیروگاه بندرعباس همین توان را داریم که قطعات ساخته شده را به نیروگاههای دیگر سرزمین نیز ارسال کنیم. جواد حسین پور میافزاید: فارغ از شک و تردید دارای سعی خستگی ناپذیر جوانان هرمزگانی در نیروگاه بندرعباس سالیان آتی اقتدار نامی نیروگاه را ارتقا خوا هیم داد. سالهای گذشته نیروگاه بندرعباس اهمیت قدرت هزار و ۲۳۰ مگاوات کار میکرد. وی میافزاید: بعضی از قطعاتی که در نیروگاه بندرعباس ساخته می‌شود حتی از مثال خارجی آن هم خوبتر است. این پیچها دو سر رزوه هست و پس از قرار دادن سرسیلندر پیچها رو وارد سرسیلندر کرده و اصلی آلن 5 سفت میکنید و آنگاه واشر و مهره را قرار و هم سفت میکنیم و برای بهبود عملیات سفت کردن مهره ها بهتر می باشد در تعدادی مرحله به رخ حلزونی پیچها سفت شود و در تراز اخیر 100 نیوتون یا این که 10 کیلو سفت کنید. براین اساس خوبتر است مهم شنیدن همچین صدایی که شبیه به قیژ قیژ است، بعد از تحلیل تسمه بوسیله مکانیک اقدام به تعویض آن کنید. به جهت مثال گرمترین روز سال در گرمترین مکان میهن را در حیث بگیرید و موتور را پر‌نور و بسیار به آن فشار وارد کنید چه پیستون روا سال می‌شود ؟ به گفته حسین پور امسال بیش از ۵۰ پیشنهاد از دیگر نیروگاههای مملکت برای تولید قطعات داشتیم. مدیرعامل شرکت رئیس تولید برق هرمزگان میگوید: ساکن سازی قطعات کمپرسور هوای فشار توانمند بخار نیروگاه بندرعباس اصلی هدف تولید درون قطعات نیروگاهی اهمیت صرفه جویی ارزی است. رئیس دفتر مهندسی نیروگاه بندرعباس میگوید: از مهمترین هدف ها ۲ سال آینده در نیروگاه بندرعباس رسیدن به توان نامی هزار و ۳۲۰ مگاوات کلیدی به کارگیری از ساکن سازی ۹۵ درصد قطعات است. مدیر بوستان علم و فناوری هرمزگان میگوید: این مرکز نیازهای فناورانه صنعت های استان را تامین میکند. هومن رفیعی دارای اشاره به این‌که نیروگاه بندرعباس هزار و ۳۲۰ مگاوات اقتدار نامی دارااست میافزاید: در حال حاضر مهم تولید و بازسازی به موقع قطعات، نیروگاه کلیدی اقتدار هزار و ۲۸۰ مگاوات کار کرده و الکتریسیته شهر و صنعت های غرب بندرعباس را تامین میکند. جوانان در نیروگاه بندرعباس دست از عملکرد بر نمیدارند و همچنان به جهت رسیدن به خودکفایی ۱۰۰ درصدی شبانه روز پای عمل هستند. تمام قطعات کمپرسور هوای فشار قدرتمند بخار نیروگاه بندرعباس به شکل ۱۰۰ درصدی مستقر سازی شد. اصلی ساکن سازی ۸۰ درصدی قطعات نیروگاهی ایجاد الکتریسیته در نیروگاه بندرعباس نسبت به مدت شبیه پارسال شش % ارتقاء یافته است. به گفته سرپرست نگهداری و تعمیرات نیروگاه حرارتی بندرعباس اساسی ایجاد قطعات در درون کشور از نظر دوران و هزینه صرفه جویی شده است. علی فتی میافزاید: در رخ نیاز برای بازاریابی و صادرات نیز آمادگی داریم تا قطعات ایجاد شده را به بیرون از کشور صادر کنیم. پاسخ: وقتی قوطی روی شعله قرار می گیرد، آب باطن آن آغاز به جوشیدن می کند و هوای باطن آن اهمیت فشار بخار آب از ظرف خارج می شود. حلقه کنترل روغن به طور معمول از دو رینگ تراش میل کروم رشته رشته ساخته می شود که مسافت ای در بین آنان قرار دیتا شده هست تا پیستون پمپ باد فندکی روغن خارج شود. این شکاف که ذیل شیار رینگ روغن قرار دارااست از انتقال حرارت تاج به دامنه پیستون دوری میکند. سوراخ افقی پیستون ها در زیر رینگ ها می باشد و به عنوان سد حرارتی ، از هدایت گرمای نصیب رینگ ها به بدنه پیستون-که دارای دستکم بازی نسبت به پیستون گاز سیلندر است-جلوگیری کند. این اختلال زمانی پیش میآید که مایع خنک کننده از واشر سرسیلندر نشت کرده باشد و مایع خنک کننده به داخل محفظه احتراق وارد شود و همین موجب شکسته شدن آلومینیوم و سوراخ تناول کردن آن میشود، در زمانهای شدیدتر قابلیت و امکان دارد منجر خوردگی کناره سرسیلندر و بخش مربوطه در سرسیلندر شود، درصورتیکه مایع نشت کرده اندک باشد به صورت یک لکه سیاه کوچک بر روی واشر سیلندر مشخص میشود. در رخ بالا فشار ناشی از احتراق سبب می شود که پیستون در اکنون حرکت به سمت بالا وقتی به نقطه مرگ بالایی نزدیک می شود اندکی به طرف راست کج شود.در نتیجه سر پایینی تراز فشار گیر کلیدی مهم جداره سیلندر تماس پیدا می کند.پس از آنکه پیستون از نقطه مرگ بالایی گذشت،صاف می شود.در همین زمان مرحله فشار گیر دارای به طور تمام اهمیت جداره سیلندر تماس پیدا می کند.این تماس نوعی کار روبشی میباشد که زدن پیستون را به حد اقل می رساند.در نتیجه همین عمل موتور آهسته خیس فعالیت می نماید و استمرار پیستون ارتقاء پیدا می کند.زدن پیستون غالبا تنها در موتور های کهنه ای بازدید می شود که جدار سیلندر های آن ها ساییده شده و دامنه پیستون آنها ساییده و یا این که شکسته شده است. در زمان ذیل آمدن، در اثر فشار گاز های ناشی از احتراق، نیرویی که از انفجار هوا و سوخت ناشی می شود را به دیگر بخش های موتور انتقال می دهد. جواب عمل های فصل 8 هشتم علوم نهم ؛ در این نوشته به پاسخ و پاسخ پرسش ها خویش را بیازمایید ها ، فکر کنید ها ، آزمایش نمایید ها و فعالیت های کاغذ ۸۶ ، ۸۷ ، ۸۸ ، ۸۹ ، ۹۰ ، ۹۲ و ۹۳ درس فصل ۸ هشتم فشار و آثار آن مکتوب علم ها شالوده نهم متوسطه اول پرداخته ایم.

ایندکسر