از آنجایی که مواد طبیعی مانند پوسته نارگیل، الیاف گیاهی، چوب و زغال سنگاز کربن فعال ساخته شده است، یک ماده ایمن برای به کار گیری بر روی پوست است. همین ماده ی معدنی اثربخشی مطلوبی در جهت برطرف کردن کثیفی ها و نا خالصی ها دارااست که در دیر باز به تیتر ماده ای جهت شستن ظرف و یا این که دندان از آن استعمال می شد. به مرور دوران و به کار گیری از زغال فعال شده، سطح آن از مواد آلاینده اشباع می شود. بازیافت زغال فعال شده، هزینه کمی نسبت به تولید اول دارد و حیاتی ارزش ارزان تری نیز می باشد. کربن فعال را کلیدی دقت به آرایش و پیرایش یافتگی بلورهای آن بهصورت گرافیت یا این که غیرگرافیت تعریف می کنند. بهدلیل وجود منافذ در فی مابین بلورها کربن اکتیو آرایش بلورها از دو طرف به رخ نا منظم میباشد. شبیه ذرات EAC، BAC به دلیل محتوای اندک گرد و غبار و استحکام مکانیکی آن اهمیت بها زغال فعال داروخانه است. این ها به عامل افت فشار کم مقاومت مکانیکی و محتوای غبار کم عمدتا برای کاربردهای فاز گاز استفاده می شوند. کربن فعال پودری به شکل ذرات کربن فعال باقی مانده بر روی غربال مش 50 (0/297 میلیمتر) تعریف می شوند. فعال سازی کربن فعال به مفهوم افزایش کارایی آن می باشد. جوشهای سرسیاه منافذ یا این که فولیکولهای ریز مو هستند که با تجمع کثیفی، محصولات یا این که روغن طبیعی که تن ما ساخت می کند به نام سبوم مسدود شدهاند. این ماده اساسی نفخ و گاز روده نیز مبارزه میکند. اگر آن را به صورت قرص یا این که کپسول استعمال کنید، باکتریهای روده را جذب مینماید و نفخ شکم را از دربین میبرد.

ایندکسر