شیر ، چند همسر و کلاهبرداری از سوخت های زیستیچگونه یک عضو فرقه جدا شده مورمون با حاکمیت لامبو ، یک سرمایه دار سرسخت ، متحد شد و صدها میلیون دلار به دولت صورتحساب داد.


منبع: sadeh-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>