سیاه چال ، اژدها و تنوعDungeons & Dragons چند ماه گذشته را صرف آغاز دوره جدیدی از تنوع و فراگیری کرده است ، اما هنوز کارهای زیادی برای انجام وجود دارد.


منبع: sadeh-news.ir

حتما بخوانید:
High 10 لباس سگهای نگهبان اکانت برای تطبیق با در Twitter

دیدگاهتان را بنویسید