[ad_1]

نرم افزار این شرکت می تواند مقدار زیادی از داده ها را غربال کند و از این معیارها برای تصمیم گیری در مورد مرگ یا زندگی استفاده شود.

[ad_2]

منبع: sadeh-news.ir

ایندکسر