دوربین راهنمایی رانندگی چگونه کار می کند؟

اداره هدایت و رانندگی میتواند در مواقع یا این که محلهای لازم از نحوه نصب تابلو یا علایم دیگر دست‌کم سرعت را نیز معین اعلام نماید. در این صورت رانندگی کلیدی سرعت کمتر از دست کم مجاز نخواهد بود. در جاده های فرعی حداکثر میزان سرعت مجاز در روز… ب- موقعی که سمت راست جاده به هر دلیلی مسدود و غیر قابل عبور باشد. بر روی یدک و هر گونه وسیلهی نقلیهای که توسط وسیلهی نقلیه دیگر کشیده شود بایستی یک پرچم سفید به طول و عرض لااقل نیم متری، طوری کارگزاشتن شود تا سایر رانندگان از مسافت بدور و از طرفین جاده آن را تماشا کنند. در راههایی که خطکشی شده، وسایل نقلیه باید در مسیر دربین خطوط حرکت کنند و از آن خارج نشوند مگر این که احتیاط تمام را رعایت کنند و قبلاً دارای دادن آرم وسایل نقلیه دیگر را از قصد خود با خبر سازند. رانندگی دارای انواع دوچرخههای موتوردار در شب مهم سرعتی بیش از ۴۰ کیلومتر در ساعت مجاز وجود ندارد مگر این که نور چراغ جلوی آن ها به جهت تشخیص شی ها و انسان از فاصله یکصد متری به اندازه باشد که در این صورت هم نمیتوانند از حداکثر سرعت مقرر تجاوز نمایند. ۴- سبقت از وسیلهی نقلیهای که خویش در حال سبقت گرفتن می باشد مگر در راهی که به مناسبت وجود سه ردیف خط کشی بریده یا این که عمده از سه ردیف همین عمل مجاز نباشد. معذلک سبقت گرفتن از طرف راست وسیلهی نقلیهای که در حالا گردش به چپ هست مجاز است. در معابری که عبور وسایل نقلیه کندرو مجاز اعلام گردیده رانندگان همین قبیل وسایل در هر اکنون مکلفند که از منتهیالیه سمت راست یا محلهایی که بریا عبور آن ها انتخاب شده حرکت نمایند. در میدانهای سکودار رانندگان وسایل نقلیه موظفند از طرف راست جايگاه گردش نمایند. در مواردی که وسیلهی نقلیهای از روبروی وسیلهی نقلیه دیگری در جهت مخالف حرکت می نماید راننده هر یک از آن‌ها می بایست حتیالمقدور در طرف راست خود حرکت نمایند و مخصوصاً در راههایی که از هر طرف صرفا یک وسیلهی نقلیه می تواند عبور کند رانندگان بایستی سعی کنند که در زمان عبور فاصلهی کافی بین دو وسیله وجود داشته باشد. نوعی وسیله حمل و نقل عمومی می باشد که در شهرها و حومه به جابه جایی مسافر پرداخته و به طور معمول مهم چرخ های فلزی بر بر روی ریل حرکت می کند. مجتبی شفیعی معاون حملونقل و راه‌بندان شهرداری تهران در همین باره می گوید: بر پایه ماده ۲۳ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی دولت باید ۶۰ درصد به شهرداریها پرداخت نماید البته متأسفانه دولت به آن عمل نمیکند. چنانچه از نوشتن همین مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید اطلاعات بیشتری در گزینه آزمون دین طومار شماره 23 لطفا از ورقه ما بخواهید.

حتما بخوانید:
پنج نکته ای که باید در مورد کولر گازی بدانید