باور این 7 افسانه‌های مربوط به برج خنک کننده شما را از رشد بازمی‌دارد.

در صورتی که برج به نحوه باز عمل کند مکانیزم دیگری نیز جهت انتقال گرما وجود دارد که کلمه هست از بیشتر کردن گرمای محسوس به مبداء طبیعی آب از طريق اختلاف دمای نهایی. برج خنک کن اهمیت جریان. همچنین ساخته شده از کلبههای محل تجمعی اساسی صندلی سنگی در طول محیط که توسط حوضهایی اصلی صفحه ها سنگی از همدیگر جدا می گردند که عملکرد آن‌ها معلوم نمی باشد و از یک صندلی سنگی گرد در رأس آن ساخته شدهاست همینطور در کنار آن یک طاقچه در دیوار نیز تماشا میشود. در این مطلب مطالبی را پیرامون نگهداری و مراقبت برج های خنک کننده برای شما بازگو می نماییم که به شما در کاهش هزینه های انرژی، بهبود راندمان، افزایش ارتفاع قدمت تجهیزات و حفظ امنیت یاری انواع برج خنک کننده می کند. کلام در رابطه دارای مزایای گونه های برج خنک کننده ممکن است سا‌عتها و ایام ارتفاع بکشد. ضروری به ذکر است که هزینه ساخت برج مرطوب پیوندی رقمی دربین هزینههای مربوط به برجهای کلیدی جریان طبیعی و مکانیکی میباشد. بزرگترین مزیت برجهای مدار بسته ناچیز بودن برج خنک کننده چیست مصرف آب میباشد. ساختار برج خنک کننده ، جور آن خشک یا تر بودن ، مدار گشوده یا این که بسته بودن و دست اندرکاران اضطراری به جهت طراحی آن بستگی دارد. سیستم توزیع کننده دوار شامل دو بازوی توزیع کننده شیار دار می باشد که حول محور مرکزی میچرخند و آب پایین فشار از روش آن وارد میشود. در غایت مکمل این دو مورد دفع گرمای جذب شده از آب در این دستگاه است. این تیغه از جنس چوب یا این که فلز یا این که پلاستیک ساخته میشوند. این دستگاهها عمدتاَ در دو فرم کلی «مکعبی» و «کروی» (مخروطی) طراحی و ایجاد میشوند. هیبرید در لغت به مفهوم مخلوط دو یا این که چند نحوه و یا رویکرد متفاوت، حیاتی هدف بهبود راندمان و کارایی کلی گروه و بهره بردن از مزیت های هر طرز است. این قابل به کارگیری در هر دو کارگزاشتن نو و موجود است. کلیدی اعتنا به نامی که به جهت همین مدل از برجهای خنککننده در نظر گرفتهاند، گردش آب و سیکل تبرید در مدار بستهای انجام میشود، بهطوریکه یکسری کوئل در میانه برج خنککننده کارگزاشتن شدهاست و آب سوای تماس مستقیم حساس هوا در گردش میباشد و تبادل حرارتی انجام می‌شود و خنکسازی دستگاه پکینگ برج خنک کننده انجام میشود. مهندسی ، ایجاد و کارگزاشتن سیستم های توزیع آب باز و بسته برای برج خنک کننده شما ، از جمله نازل های مناسب. به طور کلی می بایست گفت که گزینش دسته کولینگ تاور یا این که برج خنک کننده Cooling Tower بسته به کارداران زیادی می باشد که مهمترین آنها موقعیت اقلیمی و ملاحظات اقتصادی میباشد. سیستم توزیع کننده ثقلی عمدتا در برجهای جریان متقاطع بکار می رود و شامل بالابرندههای قائم آب گرم می باشد که آب را به یک حوضچه بتونی تغذیه می‌نمایند و از آنجا آب در سرانجام نیروی ثقل از شیوه روزنههایی به پکینگها جریان مییابد. غالبا این مدل کولینگ تاور یا این که برج خنک کننده Cooling Tower به جهت نیروگاههای پهناور مطلوب هستند. بدلیل داشتن شتاب و ارتفاع زیاد هوای خروجی در برج مرطوب پیوندی، ایراد جریان مجدد هوای گرم که در برجهای مرطوب مکانیکی جور اجباری وجود دارااست از بین میرود. حتمی به ذکر هست که در همین برجها، مدل جریان ناهمسو کلیدی کاربرد گسترده تری میباشد و بیشترین میزان سفارش را دارد. اصول عمل در کل برجها براساس ساخت یک تراز عمده برای تماس در بین هوای سرد و آب گرمی که داخل سیستم در جریان است میباشد. ضخامت این برجها در نصیب کمر برابر ۶ تا ۷ اینچ میباشد. برای خودداری از رسوب گذاری و پوشیده شدن سطح ها تبادل گرما، به مواد ضد رسوب مانند اسید سولفوریک نیاز میباشد. حساس اعتنا به مطالبی که در بالا ارائه شد میدانیم که برجهای خنک کننده مرطوب کلیدی جریان طبیعی هوا، بسیار بزرگ و مرتفع میباشند و به زمین بزرگی نیاز دارا هستند ولی در درمقابل انرژی یه خرده مصرف میکنند. آب تخلیه شده را اهمیت دقت به ترازو نیروگاه و مقدار مواد کثیف کننده آن، ممکن میباشد بتوان به یکباره به منشاء خویش تخلیه کرد، ولی گاهی تایم ها باید قبل از رجوع و برگشت به منشاء آیتم تصفیه قرار گیرد. در بخش اعظم کارخانجات کوچک وبزرگ یک عدد از دارای ترین ومهم ترین تجهیز درحوزه ی خنک کاری میتوان به برج خنک کننده (کولینگ تاور) اشاره کرد. چون اختلاف فی مابین جرم هوای خارج برج و دانسیته هوای باطن برج در خروج از پکینگ نسبتا کوچک است لذا باید طول کولینگ تاور یا این که برج خنک کننده Cooling Tower از پکینگ به اندازه کافی تبارک باشد تا فشار محرک گزینه حیث بدست آید. یکی از از مرسوم ترین کاربری های برج خنک کننده در این سیستم های تهویه ساختمان ها و جهت خنک کاری چیلر محسوب می شود. در این شرایط انرژی لازمه برای سرد نمودن و کندانس بخار برابر اصلی به عبارتی مقدار گرمایی هست که برج خنک کننده از آب موجود در سیستم گرفته هست و در صورتی که بخواهیم مجددا بخار را سرد نماییم عملا مجموعه سیستم برج خنک کننده کار آیی نخواهد داشت و بهتر بود از ابتدا از چیلر استفاده میشد. از طرح و صورت برج خود استفاده می نمایند تا هوا را به طور طبیعی اصلی استفاده از فن ها بالا ببرند. برج خنک کن چیلر در واقع آب سرد مدار کندانسور (مبدل خنک کاری مبرد) را تأمین می کند و همین گرما را به وسیله جریان مکانیکی هوا به خارج ساماندهی می کند. در چیلر های تراکمی بخار مبرد پس از خروجی از کمپرسور و در چیلر های جذبی بخار آب حاصل از ژنراتور وارد یک مبدل حرارتی به اسم کندانسور یا این که چگالنده شده و در آن سرد می شود فرآیند سرمایش بخار در کندانسور به وسیله هوا یا این که آب انجام می گیرد. خروج آب از حوضچه از طریق یک نتورک شیبدار واقع در ته آن و پس از عبور از توریهایی انجام می گردد که همین توریها مانع از ورود مواد زائد به پمپها میشوند. همین فعالیت به خواسته در اختیار گرفتن غلظت آب و میزان املاح محلول در آن صورت میپذیرد. سیال خنککاری می بایست درگردش خود در یک سیکل گرمازا و در عبور از برجخنککننده بضاعت و توان اخذ مقدار قابل توجهی از انرژی را دارا باشد. همینطور به لحاظ مصرف آب و انرژی هم بسیار بهینه خیس عمل می کنند. همینطور بهره گیری از کویل های فلزی ضخیم موجب کمتر میزان شکافت حرارتی و راندمان خواهد شد. به مراد بررسی مقدار آپروچ از فرمول پایین به کارگیری می شود. سیگنال حسگرهای دی اکسید کربن تهویه هوای تازه را هنگامی ارتقا می‌دهد که مقدار دی اکسید کربن شناسایی شده در ساختمان ارتقاء یافته باشد. اما اساسی اندکی تفاوت در طرز ورود جریان هوای محیطی به داخال برج، می قدرت به برج خنک کننده حساس جریان مخالف ( Counter Flow) رسید. در غیر اینصورت عملکرد دستگاه اساسی خلل مواجه شده و ایجاد گروه کمتر مییابد. این دستگاه برای دفع گرمای ساختمان در هوای آزاد ساکن می گردد. 4. در نتیجه همین همنشینی و برخوردهای مستمر، آب صنعتی در خروجی برج خنک کننده، حرارت خود را از دست میدهد. در برج های خنک کننده دربهترین وضعیت دمای آب برج 3-2 رتبه فراتر از دمای حباب مرطوب خواهد بود در چنین شرایطی به کارگیری از برج خنک کننده در مناطقی کلیدی رطوبت بالا بلا به کار گیری می باشد. کرکرهها یا بادگیرها (Louver) دریچههایی هستند که در نصیب خارجی بدنه برج قرار میگیرند و هوای واجب جهت تبادل حرارت دارای آب گرم، کلیدی عبور از آنان وارد برج میشود. درصورتیکه جریان هوا در پکینگها بصورت عمودی باشد برج را برج حیاتی جریان ناهمسو (Counter Flow) میگویند و چنانچه جریان بصورت افقی باشد برج را برج اهمیت جریان متقاطع (Cross Flow) مینامند. میزان آب هدر رفته اهمیت جریان هوا بطور متوسط در حدود 2/0 درصد میزان آبی است که برای مدت یک ساعت در مدار گردش میکند. بعضا از کولینگ تاور یا برج خنک کننده Cooling Tower مرطوب این قابلیت و امکان را فراهم می‌کنند که ۸۰ الی ۹۰ % خنک کنندگی بوسیله تبخیر انجام شود و ۱۰ الی ۲۰ درصد خنک کنندگی از تبادل گرمای محسوس میان آب گرم و هوای سرد حاصل گردد. نتیجه های آمارهای اعتبار جهانی نشان می دهد که در بیش از 96 تا 97 درصد صنعت های جهان، از انواع برج خنک کننده بهره گرفته میشود. توزیع کننده آب گرم (Hot Water Distributer)، سیستمی است که آب گرم چگالنده را بطور یکنواخت بر روی پکینگها پخش میکند. سیستم کولینگ تاور به این صورت هست که هر کدام سیستم توزیع و پخش آبگرم خروجی صنایع دارا‌هستند که آب را به رخ یکپارچه و موداوم روی شبکه پکینگ می پاشند. آب در سرانجام نیروی ثقل از یک پکینگ به پکینگ دیگر میریزد و هوا هم از پکینگها جریان مییابد، به‌این ترتیب پکینگها موجب اختلاط تمام آب و هوا میشوند. کرکرهها از محصول بتونی و یا این که فلزی ساخته میشوند و بخاطر اینکه آب در برج باقی بماند معمولا بصورت افقی و با شیبی به سمت زیر قرار میگیرند. همین کولینگ تاور یا برج خنک کننده Cooling Tower بدلیل اینکه بصورت واحدهای یکسری خانهای ساخته می‌شوند که هر یک با دمندهای مهم جریان هوای متغیر است، در علیه تغییرات پارامترهای خنک شوندگی و استدعا از انعطاف پذیری و پاسخ دهی مهربانی برخوردار هستند. این کولینگ تاور یا این که برج خنک کننده Cooling Tower بصورت جریان ناهمسو و جریان متقاطع وجود دارند. غالباً دمنده در بالای برج قرار می‌گیرد که به آن، دمنده از دسته جریان مکشی میگویند. در کولینگ تاور یا این که برج خنک کننده Cooling Tower انتقال گرما به گوشه و کنار از طریق تبخیر قسمتی از آب گردشی و همینطور افزودن گرمای محسوس به برج خنک کننده هوا، انجام میگیرد. در حالی که یکسری از تولید کنندگان متعدد از طرح های گوناگون استفاده می کنند ، تمامی برج های خنک کننده اهمیت به کار گیری از به عبارتی اورجینال خنک کننده تبخیری کار می کنند. ماده لجنی که از طریق هوا وارد کولینگ تاور یا این که برج خنک کننده Cooling Tower میشود به طور معمول بصورت ماده چسبناک کوچکی که دفع آن نقص‌ است در میآید، اما کلیدی استفاده از مواد شیمیایی نظیر پلی الکترولیتها می توان آنان را دفع نمود. همین کولینگ تاور یا این که برج خنک کننده Cooling Tower در ادامه مباحث معرفی میگردد. هوای گرم و مرطوب نیز از قسمت بالایی برج بیرون میگردد. همین برجها اهمیت هزینه سرمایه گذاری و ایجاد دوچندان بالایی هستند و به این خاطر از بینش اقتصادی وقتی مناسب هستند که زمان استهلاک شان طولانی باشد. پیش از این از چوبهای اشباع شده و سرخ به جهت ارتقا راندمان و تبخیر به کارگیری میکردند که در واقع راندمان کافی نداشته و وزن بالایی داشتند و موجب بروز بعضا از بیماریها و تولید آلودگی، رسوبگذاری بالا و نشستن جلبک روی آن‌ها میشد. این آب، گرم و گازدار است و حاوی مواد معلق کلیدی رسانندگی نسبتا بالا میباشد. برجهای خنک کننده مرطوب مهم جریان مکانیکی هوا از مدل جریان ناخواسته هر یک سری که کوچکتر و ارزانتر هستند اما انرژی بیشتری مصرف می‌نمایند و همچنین عیب اهمیت دیگر آن ها جریان مجدد هوای گرم و مرطوب از باطن برج میباشد. در همین سیستم، اتلاف آب در نتیجه انتقال آن به ملازم باد کمتر مییابد اما بدلیل این که آهنگ انتقال دانسیته کاهش است عملکرد همین سیستم نیز کمتر میباشد. به جهت اشخاصی که هر گونه نگرانی در آیتم دقیقا کجا و همینطور هدایت در مورد چگونگی به کارگیری از قیمت پکینگ کولینگ تاور ، شما احتمالا می توانید حیاتی ما در ورقه وب تماس بگیرید.

حتما بخوانید:
نقد و بررسی Lenovo IdeaCentre AIO 5i (27 اینچی): زیبایی زیاد ، به اندازه کافی با دوام نیست

دیدگاهتان را بنویسید

hacklink al hd film izle php shell indir siber güvenlik android rat duşakabin fiyatları hack forum fethiye escort bayan escort - vip elit escort html nullednulled themesViagrabuy verified stripe accountjoybetMobil Ödeme Bozdurmarekorbetbetboogenco bahisdeneme bonusu veren sitelerPendik EscortBağlama büyüsü