آینده کار: “یادآوری” توسط لکسی پاندل“نداشتن هوشیاری ، تسلیم شدن در برابر نیستی تاریک مرگ ، بهتر از وجود داشتن با بخشی جزئی بود.”


منبع: sadeh-news.ir

حتما بخوانید:
در پرانه اقتباسی از «رویای ساحل» و «خاطرات بندباز» برگزار شد.

دیدگاهتان را بنویسید