[ad_1]

“نداشتن هوشیاری ، تسلیم شدن در برابر نیستی تاریک مرگ ، بهتر از وجود داشتن با بخشی جزئی بود.”

[ad_2]

منبع: sadeh-news.ir

ایندکسر