“آخرالزمان یک فرد زندگی روزمره شخص دیگر است”لینگ ما با Xiaowei Wang ، نویسنده مزرعه مرغ Blockchain ، یک مطالعه شگفت انگیز در مورد چگونگی شکل گیری فناوری اقتصاد در چین صحبت کرد.


منبع: sadeh-news.ir

حتما بخوانید:
برای تدارکات واکسن باید جایزه نوبل در نظر گرفته شود

دیدگاهتان را بنویسید